Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR LEDEN BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
STATUTEN & HR FACEBOOK PAGINA SPINONE DEKBERICHT VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
AANMELDEN LID WEBPAGINA HOME GEZONDHEID HERPLAATSER NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
OPZEGGEN LID         LINK VISJ TITELS  

CLUB NIEUWSACTUEEL

GEZONDHEID Bracco Italiano & Spinone

Doelstelling vereniging
Een van de doelstellingen van de VISJ is het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de Bracco Italiano en Spinone. Door middel van verschillende maatregelen tracht de vereniging deze doelstelling te bereiken. In het fokreglement zijn zowel gezondheidseisen als welzijnseisen opgenomen.

In dit deel van de website vindt u informatie over gezondheid, gezondheidsonderzoeken en kunt u lezen hoe u meldingen kunt doen van uitslagen van gentesten, ziekte en overlijden ten behoeve van de database.

Melden van ziekte en/of overlijden van uw hond

HELP DE BRACCO ITALIANO EN SPINONE!
Met uw melding van een gezondheidsprobleem of de reden van overlijden van uw hond, helpt u mee om afwijkingen van de Bracco Italiano en Spinone in beeld te krijgen, ook de aandoeningen waarvan wij soms niet weten dat deze zich bij onze rassen voordoen.

NOODZAAK

Alleen met de medewerking van eigenaren en fokkers van de beide rassen kunnen we eventuele erfelijke gezondheidsproblemen in kaart brengen en wellicht een trend signaleren. Het inspelen op een trent is ontzettend belangrijk voor het maken van het fokbeleid.
Alle eigenaren, dus ook als u geen lid bent van onze Vereniging, kunnen via onderstaand formulier melding doen over de gezondheid van de hond.
Informatie over overleden honden? Wij stellen het bijzonder op prijs als u ons op de hoogte stelt van het overlijdenvan uw hond.

COMMISSIE GEZONDHEIDZAKEN
Alle ingevulde 'ziekte/overlijden meldingsformulieren' komen terecht bij de VISJ Commissie Gezondheidzaken. De commissie verzameld alle informatie die u vermeldt in het meldingsformulier. Zo nodig vragen zij de melder om opheldering. Zij leggen de informatie vast, nadat ze eerst de informatie zorgvuldig hebben geverifieerd. Informatie die niet verifieerbaar is wordt als dusdanig aangeduid in verslagen of niet gebruikt. Dit is om de data niet te vervuilen met onjuistheden. De commissie signaleert als er een eventuele trend ontstaat. Een keer per halfjaar brengt de commissie verslag uit naar het bestuur en vertaalt de commissie de geregistreerde gegevens naar een verslag dat zal worden gepubliceerd op het VISJ LEDENBLOG.

AANDACHT VOOR SPINONE ITALIANO EN EPILEPSIE
In het 'melding formulier' is speciale aandacht voor de aandoening epilepsie. In het Vereniging Fokreglement zijn regels opgenomen met betrekking tot de fokkerij en primaire epilepsie. Het in kaart brengen hoeveel en welke honden binnen het ras Spinone in Nederland aan deze ziekte lijden is belangrijk. Wij vragen u dan ook om mee te werken en dus juist bij deze aandoening het 'melding formulier' in te vullen.
Heeft u het ingevuld stuur het dan naar de Commissie Gezondheidzaken.
Laten we gezamenlijk proberen te beletten dat aandoeningen zich (verder) kunnen ontwikkelen binnen onze rassen.

BELANGRIJK! LEES OOK DE VOLGENDE PAGINA OVER ONDERZOEK BIJ SPINONE, KLIK HIER >>>>

AANDACHT VOOR BRACCO ITALIANO EN AMYLOIDOSIS
In het 'melding formulier' is speciale aandacht voor de aandoening amyloidosis. Het in kaart brengen hoeveel en welke honden binnen het ras Bracco Italiano in Nederland aan deze ziekte lijden is belangrijk. Wij vragen u dan ook om mee te werken en dus juist bij deze aandoening het 'melding formulier' in te vullen. Heeft u het ingevuld stuur het dan naar de Commissie Gezondheidzaken.
Laten we gezamenlijk proberen te beletten dat aandoeningen zich (verder) kunnen ontwikkelen binnen onze rassen.


MELDING FORMULIER DOWNLOADEN : KLIK HIER>>>

MELDING FORMULIER OPSTUREN NAAR EMAIL : GEZONDHEIDSCOMMISSIE@VERENIGINGITALIAANSESTAANDEJACHTHONDEN.NL

 

We hebben informatie verzameld over aandoeningen die we zo nu en dan zien binnen onze rassen.
Klik op de naam van de aandoening om naar de verschillende pagina's te gaan.

Epilepsie
INFO KLIK HIER >>>>
Amyloidosis   INFO KLIK HIER >>>>
Heupdysplasie
INFO KLIK HIER >>>>
Elleboogdysplasie
INFO KLIK HIER >>>>
Maagkanteling
INFO KLIK HIER >>>>
Oog aandoening Cherry Eye INFO KLIK HIER >>>>
Oog aandoening
Staar (cataract)
INFO KLIK HIER >>>>
Oor ontsteking
INFO KLIK HIER >>>>
Atopische allergie   INFO KLIK HIER >>>>

 

   
Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden